ENKLARE & MER EFFEKTIV PLANERING

Vad är Konstrukt?

Konstrukt är ett molnbaserat planeringsverktyg som hjälper företag till en bättre planering. Konstrukt gör planeringsprocessen enklare, snabbare och mer integrerad med hela verksamheten.
Enkelt men kontrollerat
Konstrukts stora fördel är enkelheten. Slutanvändaren använder Konstrukt genom en hemsida vars gränssnitt liknar Excels. För vana Excel-användare behöver därför systemet väldigt lite utbildning och är bekvämt att använda.

Skillnaden mellan Konstrukt och Excel är att all data är validerad och kontrollerad. Användare kan därför inte introducera formatfel, hoppa över obligatorisk data, använda fel mall eller göra andra misstag. Eftersom all data sparas inom Konstrukts moln är det inte längre nödvändigt med tidskrävande konsolidering.

Ansluts till företagets system
Konstrukt ansluts till företagets källsystem och har alltid en uppdaterad lista med personal, affärsavdelningar, kontor, etc. Eftersom förändringarna uppdateras automatiskt behöver ni inte längre uppdatera mallar manuellt när något inom företaget förändras.

Inmatad data kan kontrolleras och analyseras inom Konstrukt samt överföras automatiskt till företagets BI-system för vidare analys.

Konstrukt integreras med verksamhetens andra affärssystem och förenklar planeringsprocessen.

Helanpassat efter företaget
Ett företag är unikt och det finns ingen universell planeringsprocess. På grund av det helanpassas Konstrukt efter vad ert företag behöver. Ni kan utforma en plan som passar era strukturer och nyckeltal, istället för att bara planera utifrån en lista med konton. Genom våra workshops kan ni anpassa Konstrukt och få det att passa perfekt.

Inga företag är statiska och ett bra planeringssystem kan anpassas efter förändringar i verksamheten. Konstrukts styrka är anpassningsförmågan: lagra ny data, bygg olika scenarion eller förändra hela planeringsprocessen. Glöm flera veckor av dyra konsulttimmar för att anpassa era mallar och modeller. Med Konstrukt är förändringar snabba, lätta och smidiga att genomföra.

Guida varje planeringsrunda
Tillsammans med Konstrukt får ni ett lättanvänt arbetsverktyg som låter er följa och spåra när användare matar in data. I verktyget kan administratörer godkänna eller returnera data för revidering, samtidigt som det går att kommentera arbetsflödet löpande. Arbetsverktyget låter er guida planeringsrundor, vilket gör det smidigare och lättare att hantera.
Kraftfull dataanalys
Konstrukt inkluderar verktyg för dataanalys som är särskilt utformat för planering. Det låter hela teamet se och utvärdera datan på ett sätt som fungerar för er.

Med Konstrukt är det enkelt att filtrera, pivotera och gruppera data. Att visualisera samma data på flera olika sätt är också enkelt. Hela poängen med att hålla data hanterbar är så att den kan analyseras och med Konstrukt är det mycket smidigt.

Begränsningen att bara kunna köra de analyser och kalkyler som ni satte upp när ni anpassade systemet är borta. Med Konstrukt finns det inga gränser för vilka dataanalyser ni kan köra. Ni kan exempelvis köra valfria kalkyleringar, visualisera flerdimensionell data, ta fram avancerade analyser av olika slag, etc. Konstrukt överför även data till era BI-system för djupare analys och distribuering med andra BI-rapporter.

Högre effektivitet, högre precision i budgeteringen, mer involvering av verksamheten och högre lönsamhetsfokus i verksamheten.
Group Business Controller