#Process X#

#Ingress#
Konstrukts plattform ger dig ett smörgåsbord av funktioner för alla dina planeringsbehov
Investeringsplanering
Konstrukt ger er en komplett lista över samtliga budgeterade investeringar och förenklar avstämning av de faktiska investeringskostnaderna med de budgeterade. På så vis får ni en mer effektiv uppföljning och bättre överblick.
Du får personlig guidning och heltäckande support från våra planeringsexperter
Minskad kapitalbindning, genom lägre lagernivåer leder till minskade lagerhållningskostnader som till exempel hyllutrymme, försäkringar, spill och hantering. Kapital som inte binds upp kan användas för investeringar i tillväxt eller andra delar av verksamheten.
Konstrukts planeringsverktyg förenklar processen att:
- Korta ner inköpscyklar
- Hantera leverantörstider
- Omdistribuera lager
- Eliminera inkurant lager
Funktioner anpassas snabbt och enkelt utifrån din verksamhets behov
Vi vet att alla företag har unika strukturer och behov. Därför har vårt verktyg skapats för att kunna anpassas efter verksamhetens mest centrala nyckeltal. Konstrukts skräddarsydda planeringstjänst innebär kostnadseffektiv implementering och användning, oavsett planeringsbehov.
Konstrukt samlar all data på ett ställe så du slipper ha det i spridda excel-dokument
Manuell konsolidering av Excel-filer är inte längre nödvändigt! Konstrukts smarta plattform samlar automatiskt in data från både användare och källsystem, vilken sedan valideras och kontrolleras direkt i molnet.
Boka en demo

Låt oss hjälpa ert företag att maximera er potential och växa
Konstrukts flexibla verktyg har mängder med funktioner som gör arbetsdagen både enklare och mer effektiv. När du påbörjar din resa med oss kommer vårt team av experter anpassa funktioner så de möter alla era önskemål och behov. Det bästa är att ni snabbt och enkelt kan lägga till nya funktioner samt lösningar efterhand ni behöver. Hör av dig så berättar jag mer.

/ Marta S. Santa, Head of Sales
Konstrukt för olika branscher
Verktyget för budget, prognos och planering är anpassningsbart för alla typer av verksamheter.
INDUSTRI & TILLVERKNING
TRANSPORT & LOGISTIK
ENERGI & ÅTERVINNING
MILJÖ & NATURVÅRD

Kundcase: Alingsås Energi
BANK & FINANS
BYGG & FASTIGHET
MEDIA, IT & TELEKOM


Kundcase: Cygate
KULTUR & EVENEMANG
RESTAURANG & HOTELL
DETALJHANDEL
RESOR & UPPLEVELSER

Kundcase: Espresso House
HÄLSA, VÅRD & OMSORG
FORSKNING & UTBILDNING
MYNDIGHET
REGION
KOMMUN
Vårt utvecklingsprojekt med Konstrukt fungerar kanon och har bidragit till att vi har effektiviserat vår budgetprocess. Konstrukt har också varit snabba med att hjälpa oss när vi behövt det, vilket har varit guld värt!
Tobias Brodin, Controller, Alingsås Energi