Skapa en sömlös helhet för ditt fastighetsbolags planeringsarbete

Robust och intuitiv planering i molnet
Dashboard över relevanta nyckeltal för konsultverksamheter
Affärsutmaning
Efter år av nära dialoger med våra fastighetskunder så har vi sett, och implementerat, flera adderade funktioner till existerande FP&A-processer.En av de mer efterfrågade funktionaliteterna har varit en sofistikerad lösning för att modellera ut hyresavtal för sina byggnader och lokaler och för att planera för hyresavtal som löper ut och förnyas.

Lösningen gör det möjligt för fastighetsägare att utföra komplex kapacitetsplanering och intäktsplanering genom att identifiera vilka regioner och byggnader som förväntas få ökad kapacitet inom ett indikerat tidspann. Denna information gör det möjligt för företaget att fatta strategiska beslut om när och var det ska uppgradera anläggningar, justera hyror och ändra villkoren för nya hyresavtal.
Konstrukts plattform levererar robusta och komplexa rapporteringsfunktioner, inte bara för legal följsamhet utan också för att skapa kapacitetsrapporter och rapporter om tillväxttrender.

Baserat på mångårig erfarenhet, från kunder inom fastighetssektorn, har Konstrukts plattform påvisat att den inte bara kunde uppfylla dessa behov utan också ge en grund för framtida komplexa analyser och detaljerad rapportering. Konstrukts lösning för kapacitetsplanering importerar information om hyresavtal från ett hyreshanteringssystem, med möjlighet till automatiserad konsolidering. Vår beräkningsmotor kan modellera information om hyresavtal och hyresintäkter i ett indikerat tidsspann, per hyresgäst, per hyresavtal, per byggnad och per region.

Resultat
Konstrukts moduler för kapacitetsplanering gör det möjligt för bolagets ledande befattningshavare, och operativa ledning, att ställa detaljerade och strategiska frågor som t.ex:

  • Vilka byggnader har hyresgäster med hyresavtal som ska förnyas?

  • Vilken är den nuvarande och förväntade kapaciteten i varje byggnad?

  • Hur mycket kapacitet har vi per stad, delstat och region?

  • Vilka hyresavtal förväntar vi oss att förnya och vilka tror vi kommer att upphöra?

  • Vilka byggnader bör renoveras och hur bör renoveringen påverka nuvarande och framtida hyresavtal?Den intuitiva arbetsmiljlön såsom förberedd för Konsultverksamheter
Vi kunde snabbt och enkelt konfigurera Konstrukt för att möta våra specifika behov.
Andreas Lindahl, CFO, Prevas
Kostnadsfri konsultation?
Boka in dig för 15 minuter kostnadsfri konsultation, så ringer vi upp dig på angivet nummer!
Några av våra fantastiska Konsultkunder
Konstrukt har hjälpt oss sätta upp en lättarbetad budget- och forecastlösning som avspeglar Cygates komplexa struktur och uppföljning. Vi har en bra dialog med Konstrukt som fortsätter guida och hjälpa oss att utveckla verktyget för att passa vår föränderliga verksamhet.
Sara Lundsten, Business Controller, Cygate
Att implementera Konstrukt är enkelt
Vi ordnar med detta. Ni fokuserar på er verksamhet.