Teamet
Våra innovativa och kreativa medarbetare brinner för att skapa det bästa planeringsverktyget på marknaden
Våra kontor
Göteborg
Andra Långgatan 19
413 28 Göteborg
Stockholm
Sankt Eriksterrassen 72 B
112 34 Stockholm


VÅR HISTORIA
En tro på något bättre
Konstrukt kom till av en enda anledning, vi tyckte helt enkelt inte att det fanns ett tillräckligt bra system på marknaden för verksamhetsplanering. Trots flertalet etablerade planeringssystem så påtvingade de många begränsningarna parallell användning av Excel, oftast med irritation och hanteringskaos som följd. Detta gäller speciellt när många användare är inblandade i en planeringsprocess, något som direkt motarbetar organisationernas ambition om ett utökat planeringsengagemang bland sina medarbetare.

Konstrukt skapades för att vara det intuitiva och gränslösa planeringsalternativet - ett verktyg som ska demokratisera kraftull planering för alla typer av behov och verksamheter.

Konstrukt vill göra resan mot ett bättre systemstöd tillsammans med er, för det bästa vi vet är möjligheten att bidra till våra användares framsteg och framgång. För att kunna göra detta är det viktigt för oss att lära känner er, och era utmaningar, fullt ut. Med denna insikt så etablerade vi därför en inlyssnande implementeringsprocess där vi tillsammans med er användare samverkar i workshop-form - ett från början mycket uppskattat koncept.

Team Konstrukt är ett engagerat företag med hjärtat på rätt ställe och med många års erfarenhet av konsultation inom både business intelligence, systemutveckling, planeringsprocesser och verksamhetsanalys. Konstrukts hängivna customer success -team, eller konsulter från vårt partnernätverk, implementerar planeringsverktyget tillsammans med er. För oss är det väldigt viktigt att samtliga individer i vårt nätverk har samma engagemang och passion som vi har.
Det här är Konstrukt
Video 1.21 min