Nyheter & artiklar
Artiklar

Aktivitetsbaserad Budgetering – Decentralisera planeringsarbetet

Utgår er budget från den ekonomiska redovisningen snarare än den operativa verkligheten? Har ni svårt att förankra budgeten i organisationen? Är det svårt att helt kartlägga vad det är som driver kostnader och intäkter i er verksamhet?

Hitta aktiviteterna

För att förankra budgeten så är det viktigt att blanda in hela organisationen. Själva planeringen kan då bedrivas ute i organisationen ur ett bottom-up perspektiv. Det är viktigt att styrverktyget som används respekteras för att nå den effekt som eftersöks.
För att personer i verksamheten skall vilja ta ansvar i processen behöver arbetet styras mot planering av de aktiviteter verksamheten själv känner till. Dessa aktiviteter driver i sin tur kostnader och intäkter. Verksamhetsfolk vet vilka volymer, mängder, och faktorer som betyder något ur ett operativt perspektiv.
Genom att balansera den operativa och finansiella verkligheten kan strukturer för kostnader och intäkter hittas genom kartläggning av verksamhetens processer.

Optimera dina processer med aktivitetsbaserad planering

Aktivitetsbaserad planering innebär att kostnads- och intäkts- drivare tas fram baserat på just dessa processer. Namngivning av dessa drivare bör reflektera verksamhetens för ökad förståelse. Optimering av enskilda processer kan i sin tur leda till kostnadsbesparingar.
Via dessa drivare kan Konstrukt räkna ihop ett ekonomiskt resultat.
Konstrukt strukturerar aktiviteterna i appar. Apparna innehåller i sin tur de drivare som används som underlag för att räkna fram det planerade resultatet.

Nyfiken?

Kontakta mig, eller boka en demo.

Johan Larsson
johan.larsson@konstrukt.se
+46 709 645 181