Nyheter & artiklar
Artiklar

Nio vanliga misstag vid affärsplanering - Utgå från kostnaderna

Vi på Konstrukt har skrivit en bloggserie på nio artiklar som vi kommer att publicera här. Bloggserien går igenom nio misstag som företag brukar begå vid finansiell planering. Varje artikel beskriver ett misstag och presenterar lösningar som gör att man kan undvika de här vanliga fallgroparna.

De nio olika misstagen har delats upp i kategorierna Noob/Pro/Hacker och Siffror/Människor/Verktyg. Begreppet Noob/Pro/Hacker har tagits från spelvärlden och beskriver hur olika erfarenhetsnivåer kan leda till misstag. Siffror/Människor/Verktyg är olika komponenter i en planeringsprocess.

Bloggserien är baserad på ett webinar av Anders Bergek och 1Company.

Misstag #1: Utgå från kostnaderna
Nivå: Noob
Kategori: Siffror

De flesta som ansvarar för en budget har en bakgrund inom ekonomi och deras fokus är vanligtvis att hålla kostnaderna nere. Intäkter är inte alltid lika intressant, utan det är något som ibland tas för givet. Pengarna som finns ska räcka helt enkelt.

För andra avdelningar i företaget fokuseras det mer på intäkter och det gäller framförallt för anställda eller chefer som måste se resultat. Utan intäkter går det inte att investera och driva bolaget framåt.

Båda sidorna tänker rätt, men det gäller att hitta en balans mellan båda synsätten. När det finns olika ekonomiska fokus kan det i värsta fall leda till motsättningar - ekonomerna vill hålla hårt i pengarna medan de som driver affären vill investera för att få in mer intäkter. I det här stadiet kan båda parter börja känna sig motarbetade och att deras fokuspunkter inte tas på allvar.

Ett skämt som några anställda på ett företag berättade för oss på Konstrukt belyser problemet på ett roligt sätt:

“Nu ska vi spara pengar - kosta vad det kosta vill.”

Trots att ekonomiavdelningen, chefer och de andra anställda har samma mål - att företaget ska gå bra - kan det tappas bort på vägen. Men med rätt planering är det ganska enkelt att undvika att missförstånd och motsättningar rotar sig.

Lösningen är att planera med en helhetsbild där både intäkter och kostnader finns med i beräkningarna. Budgeten bör struktureras på ett sätt som låter bolaget fokusera på hela resultatet, för då kan både ekonomerna som vill dra ner på kostnader och de affärsdrivande som fokuserar på intäkter förstå varandras sätt att se på saken. Det ger en komplett översikt och utgör ett bra underlag för intern förhandling.

När kostnaderna och intäkterna får ta lika stor plats i budgeten är det lättare att kommunicera tydligt och uppnå en förståelse mellan alla parter. Budgeten visar tydligt hur resultatet påverkas genom kostnadsbesparingar, samtidigt som intäktshöjningar och investeringar får lika stort utrymme.

Ett planeringsverktyg som stödjer simulering av olika scenarion kan vara till god hjälp. Genom att simulera olika scenarion i företagets ekonomi syns det direkt hur olika faktorer spelar in i det slutgiltiga resultatet. Det är inte nödvändigt att använda ett planeringsverktyg för att ta fram en ekonomisk helhetsbild, men det kan underlätta processen.

För att sammanfatta det hela:

Misstag #1 är att inte planera för både kostnadsbesparing och intäktsökningar. Planering som tar båda delarna i beaktning gör att företag kan undvika detta noob-misstag.

Missa inte del två i vår bloggserie där vi går in på kategorin “människor” och hur olika kompetensnivåer och mänskliga faktorer kan leda till misstag:

Misstag #2: Alla kan väl ekonomi?