Nyheter & artiklar
Artiklar

Nio vanliga misstag vid affärsplanering - Inte arbeta datadrivet

Vi på Konstrukt har skrivit en bloggserie på nio artiklar som vi kommer att publicera här. Bloggserien går igenom nio misstag som företag brukar begå vid finansiell planering. Varje artikel beskriver ett misstag och presenterar lösningar som gör att man kan undvika de här vanliga fallgroparna. 

De nio olika misstagen har delats upp i kategorierna Noob/Pro/Hacker och Siffror/Människor/Verktyg. Begreppet Noob/Pro/Hacker har tagits från spelvärlden och beskriver hur olika erfarenhetsnivåer kan leda till misstag. Siffror/Människor/Verktyg är olika komponenter i en planeringsprocess.

Bloggserien är baserad på ett webinar av Anders Bergek och 1Company.

Misstag #9: Inte vara datadrivna
Nivå: Hacker
Kategori: System

Man kan alltid bli mer datadriven som organisation. 

En datadriven organisation har väl definierade nyckeltal, som används både i planering och uppföljning. Dessa avspeglar väl dynamiken i verksamheten och är tillgängliga och lätta att förstå för alla inblandade. De löpande besluten, på alla nivåer i verksamheten, fattas därmed med syfte att bättre nå dessa mål, och ägandeskapet i dessa beslut är därmed större än i organisationer där någon “pekar med hela handen”. 

Ett ytterligare kännetecken är att hela verksamheten har en gemensam definition av nyckeltalen och en samlad källa för den informationen. Därmed uppstår ingen förvirring när någon pratar om “beläggningsgraden har ökat med 2,4 procentenheter” eller “att personalkostnaderna förra perioden var 1,5 miljoner lägre”.

De organisationer som fullt ut är datadrivna har även inkluderat externa påverkande faktorer i sin styrning, t ex räntekurser, råvarupriser eller valutakurser.

Något som coronakrisen verkligen tydliggjorde var hur en verksamhets kundunderlag ser ut. Det spelar kanske inte någon roll hur bra man gör jobbet när kunderna stiger in i butiken, eller hur bra marknadsföringsavdelningen är på att marknadsföra våra butiker om alla kunder sitter hemma och isolerade. Ingenting blir ju sålt ändå. 

Det är intressant att kommuner och myndigheter ofta är duktiga på att hålla koll på befolkningsmängden inom olika regioner för att planera behov av äldreomsorg, barnomsorg, skola och andra viktiga samhällsresurser. Det är typiskt externa volymer och är faktiskt något som många privata aktörer kan lära sig av. 

Att bli mer datadriven är som sagt en process, men en verksamhet som har lyckats bli datadriven har koll på externa nyckeltal och arbetar troligtvis med rullande prognoser. Den fasta årsbudgeten kan tas bort, processerna är snabba och nyckeln i det hela är de har linjerat sin planering med en uppföljning som de tittar på samtidigt.

För att sammanfatta problemet

Misstag #9 är att inte vara tillräckligt datadrivna genom hela verksamheten och särskilt illa blir det om planeringen inte baseras på de nyckeltal som sedan följs upp. Lösningen är att fortsätta utveckla verksamheten med väldefinierade nyckeltal, bra datastrategier och säkerställa att planering linjerar med uppföljningen. 

Det här var den sista delen av vår bloggserie på nio delar. Tack för att du tog dig tid att läsa igenom alla delar! Nu kan du förhoppningsvis planera som en riktig hacker.