Nyheter & artiklar
Nyheter

Arbetar ni aktivitetsbaserat i ert Budget- och Prognosarbete men saknar bra verktygsstöd?

Nu tar vi nästa steg i samarbetet med Stratsys genom att lansera vår gemensamma lösning för aktivitetsbaserad budget och prognos särskilt anpassad till myndigheter

Genom den tajta integrationen mellan Agresso, Stratsys och Konstrukt kan slutanvändaren arbeta direkt i Stratsys utan att ens behöva känna till att Konstrukt finns. Konstrukt bäddas snyggt och smidigt in i Stratsys gränssnitt. Den verksamhetsplan som konfigureras i Stratsys flödar över till Konstrukt automatiskt och lägger grunden till hur aktivitetsbudgeteringen ser ut.
I Konstrukt definieras de appar och flöden som behövs för sätta budgetramarna baserat på regleringsbreven. Planera sedan för den personal som arbetar på myndigheten och fördela den tillgängliga tiden över de finansiärer och aktiviteter som ligger i verksamhetsplanen.

Läs mer om vår lösning här.