Nyheter & artiklar
Artiklar

Drivarbaserad resultatbudget för Telekom & IT

Börjar den gamla Excel-baserade processen bli för tunggrodd? Saknas detaljerna i resultatbudgeten för att på bästa sätt kunna förankra den ut i hela verksamheten? Har ni svårt att motivera säljarnas löner? Kan ni inte på ett tydligt sätt presentera försäljningsmål och vilka drivare som ligger bakom de beräknade intäkterna?

Med rätt planeringsverktyg kan du som är verksam inom Telekom & IT få översikt över aktiviteter som:
 • avtal
 • affärer
 • produkter
 • ordrar
 • antal supportärenden
 • leveranskvalitet
 • nya inkommande kunder
 • hur mycket varje kund är värd

Full kontroll med effektivare administration

Det är viktigt att kunna motivera nästkommande års budget för de anställda och visa vart intäkter och kostnader kommer ifrån.
En resultatbudget visar ditt företags långsiktiga överlevnad. Telekom & IT är en konkurrensutsatt och stark föränderlig bransch där spelplanen snabbt kan förändras. Konstrukt erbjuder ett användarvänligt planeringsverktyg där du enkelt kan ta fram och justera prognoser samt skapa en anpassad budget.

Skapa en anpassad resultatbudget

Genom att identifiera verksamhetens aktiviteter som driver intäkter och/eller kostnader kan Konstrukt konfigureras för att räkna fram en resultatbudget.
Alla de olika aktiviteterna budgeteras i olika appar, till exempel;
 • Produkt: där försäljning per produkt och produktområde budgeteras per säljare.
 • Avtalsappar: där man knyter sina avtal till respektive kund.
 • Support: antalet arbetade supporttimmar per produktområde.
 • Personal: budgetera lön, bonus, mm för enskilda säljare, systemutvecklare, projektledare och supportpersonal

Budgetera dina aktiviteter

Apparna knyts till beräkningar som i sin tur skriver till resultatbudgeten. Låt dina säljchefer, supportchefer, och produktchefer budgetera relaterade aktiviteter så sköter systemet resten.
Det finns ingen anledning att budgetera allt på kontonivå utan ge verksamheten chansen att budgetera det de kan bäst, sina aktiviteter!

Låter detta intressant – tag kontakt med oss så berättar vi mer.