Nyheter & artiklar
Artiklar

Försäljningsprognoser för företag i förändring

Ger inte prognosarbetet de indikationer ni behöver i era beslut? Anpassas försäljningsprognoserna tillräckligt ofta till verkligheten? Har ni svårt att överblicka företagets utveckling på kort tid? Använder ni prognosverktyg som möter era behov?

Se till att arbeta med prognoser för att möta en föränderlig verklighet med alla dess utmaningar. Med en genomarbetad prognos kan ni enklare får en överblick och sätta in resurser där de behövs för att nå mål och möta marknadens behov. Hur står din organisation mot årsbudgeten?

Prognoser för den komplexa säljorganisationen

Skapa förutsättningarna för att få en överblick över försäljningen, både för varje enskild säljare och för hela teamets estimerade prestation. Även för de mest komplexa säljteamen är Konstrukt ett enkelt prognosverktyg att anpassa och använda. Definiera de dimensioner som behövs för att lagra prognosdata och den mängd detaljer ni är intresserade av. Det kan exempelvis vara;
  • Säljare
  • Period
  • Region
  • Ansvarsområde
  • Produktkategori och Produkt
Svängningar på marknaden samt interna förändringar kan medföra att prognoserna kan behöva justeras allt eftersom. Konstrukt är designat föra att enkelt kunna följa utvecklingen i organisationen.

Justera försäljningsprognoserna i realtid

Behöver ni en detaljerad försäljningsprognos över det närmaste året som ni önskar justera varje månad eller oftare? Inga problem. Har ni olika säsongsvariationer? Då sätter vi upp index kopplat till varje vecka, månad eller kvartal så kan systemet enkelt räkna ut en fördelning baserat på valt index.
Behöver ni kunna justera upp prognosen för perioden med 5%. Inga problem – Konstrukt hanterar proportionerliga fördelningar ur ett top-down perspektiv om ändringen görs på en period och regions-nivå eller motsvarande.

Följ upp försäljningsprognosen

När väl perioden är slut kan det vara läge att fylla på med det verkliga utfallet för att komplettera försäljningsprognosen och analysera utfallet. Konstrukt hanterar naturligtvis detta automatiskt.

Låter detta intressant – tag kontakt med oss så berättar vi mer.