Nyheter & artiklar
Artiklar

Verksamhets & produktionsplanering

Konstrukt har fler användningsområden än budget och prognos och kan användas till olika typer av produktionsplanering samt möjliggör arbete med what-if analyser, valutasimuleringar, projektplanering och annan verksamhetsplanering.


Systemet fungerar även bra till att hantera vilken valutpåverkan olika växlingskurser har på en prognos, flera parallella planerings-scenarion eller what-if analyser. Vidare går det även bra att bedriva klassisk projekt eller produktionsplanering i systemet.

Valutasimulering

Hanterar din verksamhet flera valutor? Konstrukt kan konfigureras att hantera planering i lokal valuta och kan simulera olika valutaeffekter genom att prognostisera växlingskurser över tid. Allt detta slår sedan på sista raden automatiskt.What-if och scenarieanalyser

Vill du ha koll på hur alternativa scenarion påverkar resultatet eller vill du bara snabbt och enkelt se vilken inverkan procentuella kostnads- eller intäktspåslag har på olika marginaler? Allt detta kan lösas i Konstrukt.Produktionsplanering

Planera i Konstrukt för att få kontroll över de intäkter och kostnader som är relaterade till produktionsarbetet i olika branscher från tillverkande industri till teaterproduktion. Exempel inkluderar behovs och kapacitetsplanering i offentlig verksamhet, planering av intäkter och kostnader i teaterproduktion samt energiförbrukning i energibranschen.

Låter detta intressant – tag kontakt med oss så berättar vi mer.