Nyheter & artiklar
Artiklar

Nio vanliga misstag vid affärsplanering - Inte lämna utrymme för innovation

Vi på Konstrukt har skrivit en bloggserie på nio artiklar som vi kommer att publicera här. Bloggserien går igenom nio misstag som företag brukar begå vid finansiell planering. Varje artikel beskriver ett misstag och presenterar lösningar som gör att man kan undvika de här vanliga fallgroparna. 

De nio olika misstagen har delats upp i kategorierna Noob/Pro/Hacker och Siffror/Människor/Verktyg. Begreppet Noob/Pro/Hacker har tagits från spelvärlden och beskriver hur olika erfarenhetsnivåer kan leda till misstag. Siffror/Människor/Verktyg är olika komponenter i en planeringsprocess.

Bloggserien är baserad på ett webinar av Anders Bergek och 1Company.

Misstag #7: Lämnar inget utrymme för innovation
Nivå: Hacker
Kategori: Siffror

Vi gör helst som vi alltid har gjort, framförallt när det kommer till siffror. 

Det här är ett ganska vanligt misstag, för det är alldeles för lätt att utgå från hur det har varit tidigare. Budgeten och prognosen blir ett fortsatt antagande att verksamheten kommer att jobba som den alltid har gjort. Eftersom många organisationer gör samma sak år ut och år in fortsätter budgetens struktur att fokusera på befintliga affärer, medan innovationer lämnas därhän och glöms bort.

Men, när det inte finns rum för affärsutveckling eller förändring kan det uppstå problem.

Det kan till exempel skapa en tröghet i bolaget som hämmar innovation och utveckling. Bolaget kan fastna i en rigid struktur som låser in beslut under den kommande perioden och dyker det upp en möjlighet finns det inte något utrymme att dra nytta av den. För när det inte finns plats för innovationer kan cyklerna för effektivisering bli alldeles för långa. Först upptäcks en möjlighet, men det går inte att göra något åt den förrän det finns en budget för att genomföra en investering. På så sätt kan verksamheten gå miste om många möjligheter.

Låt mig förklara genom ett konkret exempel: 

En produktionsavdelning har tre gånger så mycket i underleverantörskostnader som i IT-kostnader. Det kan därför vara svårt att skapa utrymme för digital innovation och lätt att fortsätta köpa in dyr produktion som är ineffektiv. Resultatet blir att avdelningen inte utvecklas.

Det är även bra att uppmärksamma att budgeten tenderar att bli en snuttefilt i osäkra tider. Är budgeten förutsägbar känns det som att allt rör sig framåt i en trygg takt. Det kan självklart vara sant, men det är alltid viktigt att våga innovera, ta hand om möjligheter som dyker upp och lämna utrymme för nya sätt att göra saker på.
Nästan alla företag behöver innovation, men ska det budgeteras för innovation eller ska det innoveras utanför budgeten? Det finns inte ett rakt svar på det, utan bara en uppmaning att alla företag bör vara medvetna om att innovationsutrymme behövs. En bra lösning kan vara att öppna för mer frihetsgrader i planeringsprocessen. Sätt inte siffror på allt och ha processer som tillåter radikala avsteg från budgeten. Det kan till exempel vara en bra idé att använda ospecificerade investeringsbudgetar.

För att sammanfatta det hela:
Misstag #7 är att använda samma strukturer som alltid har använts och fokusera på befintliga affärer, vilket kan skapa en tröghet som gör att verksamheten inte kan utvecklas snabbt nog. Lösningen är att tillåta innovationsutrymmen genom att införa ospecificerade investeringsbudgetar, låta bli att sätta siffror på allt och ha processer som tillåter avsteg från budgeten.

Missa inte del åtta i vår bloggserie där vi går in på Hacker-kategorin “människor” och tar reda på hur viktigt det är att behandla alla som är involverade i budgetprocessen individuellt.

Misstag #8: För lite fokus på de involverade personerna