Nyheter & artiklar
Nyheter

Paketering för kunder till en redovisningsbyrå

Vi blev kontaktade via hemsidan av en redovisningsbyrå i Stockholm som hade flera kunder med samma behov. Av den anledningen konfigurerade vi en lösning som kan användas till flera med minimal anpassning
Vi konfigurerade en paketerad lösning tidigt under hösten och nu har första kunden kört sin budgetprocess, vilket har gått bra. Därför planerar vi nu att rulla ut samma lösning till fler kunder under 2019.
Första kunden är tänkt att fungera som referens för resten av byråns kunder med samma behov. Syftet är att kunna erbjuda ett väldigt kostnadseffektivt verktyg för byrån att erbjuda sina egna kunder. Detta kommer både spara tid och pengar då flera kunder får samma lösning och eftersom redovisningsbyråer ofta sköter hela ekonomifunktionen för kunderna. Upplägget gynnar alla.

I detta fallet är även de flesta av byråns kunder användare av ett och samma affärssystem som brister något i förmågan att ta ut rapporter, vilket nu kommer göras i Konstrukt istället. Själva budgetimplementationen är relativt enkel, men fortfarande en klar förbättring från dagens verktyg Excel. Läs om utmaningarna med budgetering i Excel

Enkel lösning

Lösningen är relativt enkel och innehåller i nuläget enbart några få appar, se nedan. I dessa kan kunden lägga både en intäkts och en kostnadsbudget. I dagsläget läggs intäktsbudgeten direkt på kostnadsstället men lösningen är planerad att utökas till att inkludera även en intäktsapp som driver in intäkterna till budgeten via de intäktsdrivare som verksamheten har, i detta fallet medlemsavgifter.

personal-appen läser Konstrukt in personal-data från personalsystemet och räknar sedan fram den budgeterade lönekostnaden.
budget-appen anges kostnader och intäkter i absoluta belopp.

Rapportering under pågående budgetprocess

I budgetläget använder kunden ena rapporten, Rapport – Budget, för att se hur aktuell budget förhåller sig till föregående års budget.

Rapportering löpande under året

Löpande under året, eftersom inget aktivt prognosarbete utförs, används rapporten, Rapport – Uppföljning, för att jämföra ackumulerat utfall med budgeten från hösten för att enkelt bilda sig en uppfattning om hur man ligger till.

Nyfiken?

Vi paketerar inte bara lösningar för redovisningsbyråers kunder utan även för företag och organisationer inom olika branscher med liknande behov och process.

Om du är nyfiken på oss och hur en pakterad lösning skulle kunna se ut eller ta del av vilka paketerade lösningar som redan finns så tag gärna kontakt med oss.

Johan Larsson
Mail: johan.larsson@konstrukt.se
Tfn: +46 709 645 181