Nyheter & artiklar
Artiklar

Nio vanliga misstag vid affärsplanering - Otillräckligt fokus på de involverade

Vi på Konstrukt har skrivit en bloggserie på nio artiklar som vi kommer att publicera här. Bloggserien går igenom nio misstag som företag brukar begå vid finansiell planering. Varje artikel beskriver ett misstag och presenterar lösningar som gör att man kan undvika de här vanliga fallgroparna. 

De nio olika misstagen har delats upp i kategorierna Noob/Pro/Hacker och Siffror/Människor/Verktyg. Begreppet Noob/Pro/Hacker har tagits från spelvärlden och beskriver hur olika erfarenhetsnivåer kan leda till misstag. Siffror/Människor/Verktyg är olika komponenter i en planeringsprocess.

Bloggserien är baserad på ett webinar av Anders Bergek och 1Company.

Misstag #8: För lite fokus på de involverade personerna
Nivå: Hacker
Kategori: Människor

Alla som ska jobba i en budgetprocess arbetar precis likadant och därför går det utmärkt att använda samma process för alla. 

Om verksamheten är en kafékedja med ett antal platschefer kan det stämma att arbetet är ganska likartat, men det är inte lika homogent på många andra företag. Det är vanligtvis mycket mer variationer på vad personer kan, vilka erfarenheter de har och vad de tillför till budgetprocessen. 

Eftersom det vanligtvis är ekonomer som designar budget- och prognosprocesserna brukar fokus ofta ligga på detaljer. Vilka som ska vara med i processen kanske inte alltid är något som reflekteras över. Svaret på frågan om vilka som ska involveras är ofta:

"Enkelt, alla med budgetansvar! Klart, nästa fråga." 


Stopp säger vi då, för det är inte alltid så enkelt. 


Ska en person med budgetansvar automatiskt lägga en budget och gäller samma regler för prognoserna? För att svara måste vi först komma ihåg vad syftet är. Om det är att förutsäga framtida utveckling är det ofta bättre att tänka vem eller vilka i organisationen som är bäst på att sia om framtiden. Är syftet kostnadskontroll är det istället dags att fundera på vilka som beslutar om fördelningen. Förhoppningsvis är det inte personer som tar på sig spenderbyxorna när allt är klart. Det är inte en självklarhet att resultatansvariga eller chefer ska lägga budgeten, utan det kanske är bättre att de bara får prestera. 

För att behålla det individuella fokuset kan det vara en bra idé att använda individuella mallar för varje enskild del som personen ska ansvara för. Det kan även behövas mer involvering av specialister som jobbar närmare delar av verksamheten där underlag finns. Överväg alla inblandade individuellt och anpassa moment så att de passar personen som ska utföra det. På så sätt får vi rätt personer på rätt plats i planeringsprocessen.

En kort sammanfattning om problemet:

Misstag #8 är att tappa individfokus i budgetprocessen och betrakta alla inblandade som en homogen grupp. Alla utför samma process och det kan leda till att fel person är på fel plats. Försök att behålla individfokus, involvera specialister om det behövs och anpassa moment för att lösa problemet.

Missa inte den sista delen i vår bloggserie där vi går in på Hacker-kategorin “system” och tar reda på hur det är ett misstag att inte vara tillräckligt datadrivna:

Misstag #9: Inte vara datadrivna