Nyheter & artiklar
Artiklar

Budget och prognos för tjänstesäljande företag

Vi har en färdig budget och prognoslösning för företag som säljer timmar inom olika typer av branscher, dvs konsultföretag, bemanningsföretag, städföretag och andra tjänstesäljande företag.

Below is a detailed walk-through of the solution. But if you're interested, the best way to find out if Konstrukt is suitable for your business is to arrange a personalised demo.Kom igång snabbt

Konstrukt paketeras för olika användningsområden så att våra kunder kan erbjudas en så prisvärd implementation som möjligt*. Denna paketering passar de företag som säljer tjänster såsom exempelvis IT/ekonomi/teknik-konsulter, bemanningsföretag, städföretag och andra typer av tjänstesäljande verksamheter.
Lösningen är lätt att använda och är baserad på olika appar som speglar olika moment i planeringsprocessen.
  • Steg 1 – Hantera era konsulter genom att ange lön samt tänkt sysselsättningsgrad och debiteringsgrad
  • Steg 2 – Planera de projekt och timmar för befintliga kunder samt en uppskattad nyförsäljning
  • Steg 3 – Fördela ut timmarna på era konsulter och få en översikt över hur många timmar som återstår att belägga

*) Notera att det går att justera efter enskilda behov men om ni kan arbeta i lösningen som den ser ut idag så blir implementationen väldigt prisvärd och ni kan komma igång snabbt.

Följ upp genom att analysera resultatrapporten och nyckeltalen baserade på steg 1 – 3. Se nedan exempel med tillhörande beskrivning.

Inför planeringsprocessen – Tillgänglig tid

Såhär mycket kan konsulterna beläggas. Normaltid avser de helgfria timmar som finns tillgängliga. Därifrån dras schabloner för semester, ATK och sjukfrånvaro. Kvar blir tillgänglig tid att belägga konsulterna på.

Bild 1. Tillgänglig tid

Steg 1 – Löner, tjänstgöringsgrad och debiteringsgrad

I detta steg planeras konsulternas lönegrundande underlag (löner och sysselsättningsgrader) samt debiteringsgrader. Med hjälp av dessa underlag och tillgänglig tid kan vi ta reda på både vad konsulterna kostar per timme samt hur mycket vi kan belägga dem.

Bild 2. Läs in löner och sysselsättningsgrader från lönesystemet och planera eventuella ändringar såsom löneökningar eller nyanställningar.

Bild 3. Periodisera sysselsättningsgrad och debiteringsgrad

Steg 2 – Planera timmar

Planera det antal timmar som ni beräknar sälja till befintliga och nya kunder och se de intäkter som genereras. För nya kunder tar systemet hänsyn till sannolikheten att dessa projekt genomförs när intäkter beräknas.

Bild 4. Planera försäljningen

Steg 3 – Fördela timmar

Fördela planerade timmar på era konsulter. Välj om ni vill planera från konsultens eller kundens/projektets perspektiv. Systemet presenterar vad som finns kvar att fördela genom att räkna utifrån planerade projekttimmar i kund/projekt-vyn och på tillgänglig tid i konsult-vyn
Bild 5. Fördela tid på konsulter utifrån kundernas och deras projekts perspektiv.

Bild 6. Fördela tid på konsulter utifrån konsultens perspektiv.

Följ upp – Se resultatrapport eller titta på era nyckeltal

Följ upp resultatet i en vanlig resultatrapport eller kika på lönsamhet och beläggningsgrad för både kunder med deras projekt samt för konsulter i KPI-analysen.

Bild 7. Lönsamhet per kund och projekt

Bild 8. Lönsamhet per konsult

Bild 9. Beläggningsgrad per konsult

Nyfiken?

Tycker du det verkar intressant? Hör gärna av dig så hjälper vi dig