Skräddarsy era planeringsprocesser

Enkel och lätt planering i molnet
Konstrukt helanpassas efter ert företag och formas utifrån era processer med struktur, samarbete och exakthet. Tack vare dess flexibilitet är det inte kopplat till några specifika områden inom budget, prognos eller personalplacering. Ni bestämmer själva hur ni vill att er planeringsprocess ska se ut, sedan skräddarsys Konstrukt efter det.

Eftersom det är flexibelt kan det även växa och förändras ihop med företaget. När ni expanderar kan Konstrukt expandera med er, samtidigt som ni givetvis kan omstrukturera systemet precis på det sätt ni vill. Det är helt enkelt helanpassat för er verksamhet och ert sätt att planera på. Ni kan använda nyckeltal som ni känner er bekväma med och få en sömlös integration med alla andra system som ni använder i företaget.

Nyckelfaktorer

Dra ner på tiden för planeringsarbete
Mindre felmarginal med större kontroll över arbetsflödet
Helanpassat till ert företag med nyckeltal som ni är trygga med
Planera utifrån olika framtidsscenarion
Få bort kalkylbladskaos och minska dokumenthögar
Sömlös integration med företagets andra system
Att implementera Konstrukt är enkelt
Vi ordnar med detta. Ni fokuserar på er verksamhet.