Alingsås Energi

Alingsås Energi har länge haft ett behov av ett bättre systemstöd för sin något matiga budgetprocess i deras matrisorganisation. De har en komplex redovisningsstruktur och behövde hantera mycket interna transaktioner.
Nyttan med Konstrukt

Med hjälp av Konstrukt kunde de behålla sin detaljnivå i budgeten. För Alingsås låg utmaningen inte på intäktssidan utan snarare på kostnadssidan. Kostnaderna utgår från deras projekt som är kopplade till antingen en avdelning eller ett kostnadsställe. Kostnaderna fördelades dessutom enligt fördelningsnycklar. Personalen budgeterades med målet att få fram en budgeterad timkostnad per anställd. Denna timkostnad fördelas sedan ut på projekten baserat på beläggning per projekt.
Att implementera Konstrukt är enkelt
Vi ordnar med detta. Ni fokuserar på er verksamhet.