Försäljningsplanering

Öka din bruttomarginal genom datadriven försäljningsplanering
Öka din bruttomarginal genom datadriven försäljningsplanering
Konstrukt gör det möjligt för företag att konkretisera sina strategiska mål i en detaljerad försäljningsplanering med fokus på att maximera bruttomarginalen. Genom att optimera försäljningsmixen av kunder och produkter baserat på aktuella kostpriser, kan ni säkerställa att säljarna alltid fokuserar på det som ger mest lönsamhet för stunden.
Gör det tydligt för säljarna vad som skapar lönsamhet
I Konstrukt kan varje säljare snabbt och enkelt simulera hur lönsamheten förändras i olika scenarion och därmed tydligare se hur de bäst kan uppnå sina försäljningsmål.
Boka en demo
Minska behovet av rabatter och utförsäljningar
Med automatiskt uppdaterade kostpriser och lagersaldon blir det tydligt för säljarna vilka produkter som är bäst att sälja, vilket minimerar behovet att sälja ut lager och ge olönsamma rabatter.
Var snabbfotad när marknaden förändras
Genom en datadriven process, blir det tydligt för varje säljare när de behöver styra om fokus för att t ex ökade råvarupriser eller valutakurser påverkar kostpriser. Det skapar en agil och snabbfotad säljkår som snabbt kan styras om i oroliga tider.
Boka en demo
Ökad precision i säljprognosen
En kontinuerlig process med tydlig återkoppling mot utfall skapar en ständigt ökad precision i säljprognosen, vilket gör det lättare att ta strategiska beslut och vara framåtblickande i bolagsstyrningen.
Säljplanering är ju inget nytt, varför skulle Konstrukt göra något bättre för oss?
Konstrukt är extremt flexibelt och kan anpassas precis efter era planeringsbehov. Gränssnittet är även väldigt lättjobbat och tillåter inmatning och justering både på aggregerad nivå (top-down) och detaljnivå (bottom-up). Dessutom är dataintegrationer väldigt lätta att sätta upp och eftersom systemet är helt molnbaserat så är uppstarten blixtsnabb. Det innebär att vi kan tillhandahålla funktionalitet och värde som tidigare krävde stora investeringar i tungrodda system.

Vilka system integrerar ni med?
Konstrukt är väldigt öppet och har flera medföljande integrationsverktyg, vilket innebära att vi enkelt kan integrera data i båda riktningar mot de flesta CRM-, affärs- och BI-system. Antagligen har vi redan erfarenhet av just ert system, men även med nya system är processen oftast väldigt smidig.
Vi har väldigt många produkter i vårt sortiment, kan vi verkligen planera dessa detaljerat?
Det är klart att det finns en gräns för hur många artiklar en enskild säljare kan överblicka, men tack vare Konstrukts flexibla inmatningsgränssnitt så är det enkelt att jobba med detaljerad planering, även med väldigt många artiklar och/eller kunder.
Vi använder ett annat system för demand planning, hur fungerar det ihop med Konstrukt?
En detaljerad säljprognos är det bästa underlaget för en bra demand plan och Konstrukt kan enkelt integreras med andra system för att förbättra demand planning och hela sales & operations planning processen.
Vi planerar redan bruttomarginalen idag, vad skulle Konstrukt tillföra till den processen?
Eftersom Konstrukt hela tiden har uppdaterade kostpriser på alla artiklar så kommer bruttomarginalen kunna beräknas mycket mer träffsäkert.
Vi arbetar med olika rabattmodeller för olika kunder, går det att hantera i Konstrukt?
Absolut! Vi kan skräddarsy pris-, rabatt och samköpsmodeller för alla olika behov, vilket gör det enkelt för säljarna att planera.
Hur får ni tag i all data som behövs?
Så länge data finns i några av era system så kan vi enkelt sätta upp integrationer för att läsa in de siffror vi behöver för just er planering.
Låt oss hjälpa till att maximera er bruttomarginal!
Att kunna planera er säljprocess på kund- eller artikelnivå med volymer, priser och bruttomarginal, gör att ni kan fokusera på de kunder som har störst potential att maximera era intäkter. Ni behöver inte lägga lika mycket tid på kunder där potentialen för stunden är liten utan ni kan med hjälp av datadriven säljplanering lägga era resurser på "rätt" kunder.
Hör av dig så berättar jag mer.

/ Marta S. Santa, Head of Sales