Försäljningsplanering

Öka din bruttomarginal genom datadriven försäljningsplanering
Öka din bruttomarginal genom datadriven försäljningsplanering
Konstrukt gör det möjligt för företag att konkretisera sina strategiska mål i en detaljerad försäljningsplanering med fokus på att maximera bruttomarginalen. Genom att optimera försäljningsmixen av kunder och produkter baserat på aktuella kostpriser, kan ni säkerställa att säljarna alltid fokuserar på det som ger mest lönsamhet för stunden.
Gör det tydligt för säljarna vad som skapar lönsamhet
I Konstrukt kan varje säljare snabbt och enkelt simulera hur lönsamheten förändras i olika scenarion och därmed tydligare se hur de bäst kan uppnå sina försäljningsmål.
Boka en demo
Minska behovet av rabatter och utförsäljningar
Med automatiskt uppdaterade kostpriser och lagersaldon blir det tydligt för säljarna vilka produkter som är bäst att sälja, vilket minimerar behovet att sälja ut lager och ge olönsamma rabatter.
Var snabbfotad när marknaden förändras
Genom en datadriven process, blir det tydligt för varje säljare när de behöver styra om fokus för att t ex ökade råvarupriser eller valutakurser påverkar kostpriser. Det skapar en agil och snabbfotad säljkår som snabbt kan styras om i oroliga tider.
Boka en demo
Ökad precision i säljprognosen
En kontinuerlig process med tydlig återkoppling mot utfall skapar en ständigt ökad precision i säljprognosen, vilket gör det lättare att ta strategiska beslut och vara framåtblickande i bolagsstyrningen.
Låt oss hjälpa till att maximera er bruttomarginal!
Att kunna planera er säljprocess på kund- eller artikelnivå med volymer, priser och bruttomarginal, gör att ni kan fokusera på de kunder som har störst potential att maximera era intäkter. Ni behöver inte lägga lika mycket tid på kunder där potentialen för stunden är liten utan ni kan med hjälp av datadriven säljplanering lägga era resurser på "rätt" kunder.
Hör av dig så berättar jag mer.

/ Peter Liedstrand, Lösningsarkitekt