Modern projektplanering för byggindustrin

Lägg mindre tid på administration och mer tid i de aktiva projekten
Färre felberäkningar och tydligare ansvarsfördelning
Sju av tio företag inom byggsektorn anser sig inte ha de digitala systemstöd som behövs i den löpande planeringen och hela 98 procent av de stora byggprojekten överskrider också den ursprungliga budgeten med 30 procent eller mer.

Med Konstrukts inutitiva plattform kan byggföretag enkelt skapa, och uppdatera, budgetar för varje kalkylsteg i budgetprocessen. Vi har för våra befintliga kunder sett att denna typ av översikt minskar antalet felberäkningar och ger en tydligare ansvarsfördelning mellan de budgetansvariga.
Förenklad projektöversikt
Byggprojekt är ofta omfattande och komplexa, med flertalet interna och externa parter att ta hänsyn till. Inte sällan ger också oförutsägbara händelser upphov till ytterligare ÄTA-hantering.

Konstrukt har bland sina bygg- och fastighetskunder märkt ett behov av en tydligare centralisering av projektledningen, där manuellt skapade Excel-blad ersätts med en kvalitetssäkrad, och ständigt uppdaterad, databas. Med planeringsplattformen ersätts också behovsstyrd mail-kommunikation med en tydlig ansvarsfördelning enligt uppsatta access-regler.

Med Konstrukt skapar ni en enklare uppföljningsprocess som förbättrar effektiviteten.
Boka en demo
Smidiga integrationer med befintliga system
Konstrukt integreras sömlöst med befintliga datalager och försystem. Våra befintliga kunder använder sig av Konstrukt Data Importer för att föra över aktuella data på daglig basis.

Information från fastighets-, order- och ekonomisystem påverkar i realtid utfallet på individuella projektkonton.
Mer tid för kärnverksamheten
De flesta användare som vi har pratat med upplever att de administrativa planeringsuppgifterna är ett nödvändigt ont, och att de personligen hellre hade sett att den spenderade tiden hade kunnat läggas i de aktiva projekten.

Vi på Konstrukt har lyssnat noga på våra kunder och de flesta av plattformens integrations- och kommunikationslösningarna syftar till att att helt, eller delvis, automatisera processer som frigör dyrbar projekttid.
Boka en demo
Exempel på system vi kan integrera med
Spindeln i nätet för modern byggplanering